MAKALELER

Kadına Yönelik Şiddet ve İlişkilerde Bağımlılık

Makaleler
0
Şiddet, etimolojik olarak Arapçadan dilimize geçmiş ve sertlik, sert, katı davranış, kaba kuvvet kullanım anlamına gelmektedir. Şiddetin her türlüsü her geçen gün daha da artarak, bir sosyal problem olarak varlığını sürdürmektedir. Şiddet konusunda en dezavantajlı gruplar kadın ve çocuklardır. Sosyal medyada sıklıkla gördüğümüz üzere özellikle kadınlar şiddet eyleminden en fazla…

KİRA SÖZLEŞMESİ VE BEDELİ TESPİTİ DAVASI

Makaleler
0
GİRİŞ Borçlar Hukukuna konu olan ve toplumsal hayatta en sık karşılaştığımız ilişkilerden biri, kira ilişkisidir. Bu ilişkinin normlarının kanunlarla açık olarak belirlenmesi de toplumsal hayatın bir gereği olarak oldukça önem arz etmektedir. Kira ilişkisine dair sözleşmelerde taraflar, kira bedelini sözleşme özgürlüğü prensibi çerçevesinde serbestçe belirleyebilmektedir. Tarafları kira bedelini serbestçe belirlemesi,…

TÜRK REKLAM HUKUKU ÇERÇEVESİNDE “INFLUENCER MARKETING” (ETKİLEYİCİ PAZARLAMA)

Makaleler
0
Günümüzde gelişen teknolojiyle ve her yaştan insanın internet ortamını kullanması ile birlikte; sosyal medya, hayatın her alanına nüfuz etmiştir. Dolayısıyla sosyal medyada geçirilen zaman artmaktadır. Sosyal medya platformlarında geçirilen zaman arttıkça ve yeni sosyal medya platformları ortaya çıktıkça internet üzerinden yapılan reklamlar, reklamcılık sektörünün önemli bir parçası haline gelmiştir. İnternet…

SİYASAL BAŞARI İLE GELEN EKONOMİK BAŞARI

Makaleler
0
“Bir demokrasinin siyasal başarısının en basit açıklaması, ekonomik başarısıdır. 1959’da sosyal bilimci Seymour Martin Lipset ‘Bir ulus zenginleştikçe, demokrasiyi sürdürme şansı o kadar yükselir’ demiştir. Diğer bir değişle, ülkeler ekonomik olarak geliştikçe toplumlarının da liberal demokratik liberal yönetişimi sürdürecek yetenekleri ve güçleri geliştirdiğini ileri sürmüştür.” Seymour Martin Lipset Toplumlara baktığımız…

ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI

Makaleler
0
Çocukların cinsel istismarı TCK madde 103’te düzenlenmektedir. Madde103 “Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza, istismar durumunda on yıldan,…

BERGEN FİLMİ IŞIĞINDA KADINA KARŞI ŞİDDET

Makaleler
0
I. GİRİŞ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre ülke sınırları içinde yaşayan herkesin, sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi devletin bir görevidir. Biyolojik ve fiziksel çevrenin yanında sosyal çevrenin de sağlıklı olması bireyin en temel anayasal hakkını oluşturmaktadır. Sağlıklı bir sosyal çevrenin oluşması ve sürdürülmesinin önündeki en büyük engellerden biri ise bireysel ve toplumsal…

KADININ SOYADI SORUNU

Makaleler
0
I. GİRİŞ Soyadı edinimi genellikle doğumla olur. Bunun yanı sıra kişiler mahkeme kararı, evlenme ve evlat edinme ile soyadını alabilirler. Soyadı Kanunuyla beraber her Türk, adıyla beraber soyadı kullanmak zorundadır. Ayrıca kişinin adı da kişilik haklarının bir parçası olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, kişinin soyadını değiştirdiğinde kişiliğinin hukuken korunması gerekir.…

HUKUK YARGILAMASINDA TANIK LİSTESİ SUNULMASI

Makaleler
0
Tanıklık kısaca davanın tarafları dışındaki kişi veya kişilerin davayla ilgili bir vakıa hakkında dava dışında edinmiş oldukları bilgileri yargılama esnasında mahkemeye bildirmeleridir. Tanık ise davada taraflar arasında çekişmeli olan geçmişte meydana gelmiş olaylar ile ilgili olarak bizzat vakıf olduğu bilgiyi mahkemeye aktaran kişi veya kişilerdir. Bundan sebep tanık delili, mahkemelerde…

TÜRK MEDENİ KANUNU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA YARDIM NAFAKASI

Makaleler
0
Yardım nafakası toplumun en küçük yapı taşı olan aile bireylerinin birbirlerine karşı olan sorumluluğundan, aile yapısında bulunan yardımlaşma ve dayanışma duygusundan doğmuştur. Yardım nafakasına muhtaç olan aile bireyi ailedeki diğer bireylerden talep edebileceği bir nafakadır. Peki yardım nafakasını kimden nasıl talep edebiliriz? Yardım nafakasını altsoy, üst soy ve kardeşlerden talep…

YAŞAM HAKKI VE ÖTANAZİ

Makaleler
0
Yaşam hakkı insanın temel haklarından biridir ve bu hakkın garanti altına alınması diğer hakların var olabilmesi içim büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden de yaşam hakkı tüm çağdaş demokrasilerde anayasa ile güvence altına alınmaktadır. Ötanazi hususu da bilim ve etiği karşı karşıya getirerek tartışmalara yol açmıştır. Ötanazi dünya genelinde büyük ölçüde…

İLETİŞİM

F. Sultan Mehmet Cad. Akbey Sk. No:6 Kat.3 Kavacık-Beykoz / İstanbul

    Menü