MAKALELER

BOŞANMA HUKUKU KAPSAMINDA VELAYET VE KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKI

Makaleler
0
Arapça kökenli olan velayetin kelime anlamı velilik, otorite ve yetke anlamlarını karşılamaktadır. Velayet hakkı ise, anne veya babanın çocuğun malvarlığı ve şahsi haklarına ilişkin olarak hak ve sorumluluk yetkisi veren otorite, güç olarak tanımlanabilir. Velayet hakkının başlangıç anı; TMK m.28 hükmünce çocuk, hak ehliyetini sağ doğmak koşulu ile ana rahmine…

SOSYAL GÜVENLİK RİSKİ OLARAK ANALIK VE ANALIK SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILACAK YARDIMLAR

Makaleler
0
I.GİRİŞ İleride yapılacak açıklamaların daha iyi anlaşılabilmesi için konuya daha geniş bir bakış açısıyla bakmanın ve bir sosyal güvenlik riski olarak analık halinden bahsetmeden önce sosyal güvenliğin genel anlamda ne olduğundan ve amaçlarından bahsetmenin faydalı olacağını düşünmekteyim. Sosyal güvenliğin mantığının temelinde kişilerin geleceklerini güvence altında tutma istekleri bulunmaktadır. Sosyal güvenlik,…

CİNSEL SUÇLARDA RIZA KAVRAMI

Makaleler
0
Türk Ceza Kanunu’nda ilgilinin rızası bir hukuka uygunluk nedeni olarak düzenlenmiştir. Bu sebeple suç teşkil eden ve tipikliğe uyan bir fiil karşısında rızanın mevcut olması, fiili hukuka uygun hale getirmektedir. İlgili kişinin rızası TCK m.26’da düzenlenmiştir. Bu maddeye göre rızanın hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilebilmesi için rızanın, öncelikle kişinin…

COVİD-19 NEDENİYLE KİRA SÖZLEŞMELERİNDE UYARLAMA

Makaleler
0
Ülkemizi ve tüm dünyayı Mart 2020 tarihinden itibaren etkisi altına alan Covid-19 salgını ile birlikte gündelik yaşantımızda birçok önemli değişiklikler yaşanmıştır. Salgının kontrol altına alınması amacıyla çeşitli önemlerin uygulandığı ülkemizde, çok sayıda iş yeri uzun süre faaliyetlerini azaltmış veya durdurmuştur.  Alınan önlemler çerçevesinde faaliyetlerine ara veren işletmeler ciddi bir ciro…

EYLEME KATILAN HUKUK ÖĞRENCİLERİNE SORUŞTURMA NEDENİYLE RUHSAT ALAMAMA ENGELİ

Makaleler
0
Hukuk fakültesi öğrencilerinin fakülte eğitimlerine devam ettikleri sırada farklı amaçlarla yapılan eylemlere katılmaları nedeniyle haklarında soruşturma ve dava açılmaktadır. Hakkında soruşturma açılması nedeniyle soruşturma tamamlanmadığı halde avukatlık ruhsatı verilmemekte veya verilmiş olan ruhsat iptal edilmektedir. Bu tür davaların sonuca bağlanması yıllarca sürmektedir. Bu nedenle avukatlar yürütmenin durdurulması için karşı davalar…

YOUTUBE’A ERİŞİMİN ENGELLENMESİ

Makaleler
0
“Düşünce özgürlüğünden yoksun olmak, düşündüğünü söyleyememek değil, hiç düşünmemiş olmaktır. “Jean Paul Sartre “Birbirimize karşı değil, birbirimize doğru döndüğümüzde, çeşitliliğimizin değerini anladığımızda daha güçlü oluruz… ve birlikte adaletsizliğin kalın duvarlarını yıkabiliriz.”Cynthia McKinney Günümüzde teknolojinin gelişimiyle beraber internet tabanlı uygulamalar ve sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı yaygın hale gelerek birçok kişi tarafından erişilebilir…

KUSURSUZ SORUMLULUK

Makaleler
0
Borç, alacaklı ile borçlu arasındaki hukuki bağ olup alacaklının borçludan talep etmeye yetkili olduğu ve borçlunun ise yerine getirmek zorunda olduğu tek bir edimi kapsayan hukuki ilişkidir. Borç ilişkisi kanunda yer alan hallerle sağlanmaktadır ve taraflara birtakım sorumluluklar yüklemektedir. Türk Borçlar Kanunu’nda (TBK) borcun kaynakları 3 şekilde öngörülmüştür: – Sözleşmeden…

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE FESİH YASAĞI

Makaleler
0
COVID-19 salgını ülkemizde başta sağlık olmak üzere birçok alanı etkilemiştir. Nitekim en çok etkilediği alanlardan biri de ekonomi ve iş gücü piyasasıdır. İşveren ile işçi arasında oluşması muhtemel zararları en aza indirmek amacıyla Devlet; Anayasamızın 2. maddesinde yer alan sosyal devlet ilkesi gereği, sosyal hayata müdahale ederek ekonomik krizi önlemek…

SOSYAL MEDYADA VERİ HIRSIZLIĞI

Makaleler
0
Günümüzde pek çok insan sosyal medya kullanmaktadır. Kullanıcının günlük hayatta kendi ürettiği ve ürettiği bu içeriği paylaştığı platform olarak da adlandırılabilen sosyal medya sayesinde kullanıcılar, diğer birçok kullanıcıyla aynı anda bağlantı sağlayabilmekte, içerik paylaşabilmekte ve etkileşim içerisinde olabilmektedir. Yine sosyal medya sayesinde insanlar eğlenmenin yanı sıra birçok bilgi ihtiyacını da…

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LİBYA DEVLETİ ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN “AKDENİZ’DE DENİZ YETKİ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT” HAKKINDA YUNANİSTAN’IN İDDİALARI

Makaleler
0
GİRİŞ Aynı deniz alanına kıyısı olan devletler arasında, kıta sahanlığı ya da münhasır ekonomik bölge sınırlarının oluşturulması (MEB), uluslararası hukukun hem ilgili kuralına hem de 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 74. ve 83. maddelerine göre “anlaşma ile” yapılmaktadır. Bu ilgili hükümlere göre Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019 tarihinde Uluslararası…

İLETİŞİM

F. Sultan Mehmet Cad. Akbey Sk. No:6 Kat.3 Kavacık-Beykoz / İstanbul

    Menü