SİGORTA HUKUKU

SİGORTA HUKUKU

Ülkemizde sigortacılığın hızlı gelişimine paralel olarak sigorta uygulamasından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Sigortacılık uygulamasında rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediği, bunun sigortanın kapsamında olup olmadığı, kusur durumu ve bunun sözleşmeye etkisi ve ödemenin kusurlu şahsa rücu edilmesi gibi hususların, sözleşmelerin pek çoğunda hukuki ihtilaflara sebebiyet vermektedir. Ayrıca sigortacılık faaliyetinin getirdiği genel mali risk, idarelerin de sigortacılık faaliyetlerini yoğun şekilde denetlenmeye yönelmeleri sonucunu doğurmaktadır. Tüm bunlara paralel olarak sigortacılığın ana mevzuatı olan Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Kanunu ile bunlara bağlı tüzük, yönetmelik ve tebliğlerdeki değişim, bu alandaki faaliyetlerin hukuki boyutuna ilişkin teknik hukuki desteğin sağlanmasını son derece önemli bir hala getirmektedir.

BG Hukuk olarak müvekkillerimize sigorta alanından doğan her türlü uyuşmazlıklarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Başlıca hizmet vermekte olduğumuz konular ise şu şekildedir;

– Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları

– Sigorta şirketlerine başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi

– Destekten yoksun kalma tazminatı, maluliyet tazminatı, tedavi giderleri vb. maddi tazminat talepleri ile ve manevi tazminat taleplerini içeren davaların ikame edilmesi ve takibi

– Trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri

– Kazaya sebebiyet veren fiilin Türk Ceza Kanunu kapsamında suç oluşturduğu durumlarda soruşturma ve kovuşturma aşamalarının takip edilmesi

– Yangın sigortası davaları

– Trafik sigortası, kasko sigortası, hayat sigortası, sağlık sigortası vb. poliçelerden doğan her türlü ihtilafın çözümü için sigorta şirketleri nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılması ve gerekli davaların ikame edilmesi ve takibi

– Tıbbi malpraktis davaları

– Ferdi kazalara ilişkin davalar

– Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalar

– Sigorta sözleşmelerinden doğan rücu davalarının ikame edilmesi ve takibi

İLETİŞİM

F. Sultan Mehmet Cad. Akbey Sk. No:6 Kat.3 Kavacık-Beykoz / İstanbul

    Menü