MİRAS HUKUKU

MİRAS HUKUKU

Gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğiyle ilgilenen hukuk dalıdır. Türk Medeni Kanunu’nun bir dalını oluşturmaktadır. Miras Hukuku konuları ise şu şekildedir;

 • Tenkis davaları
 • Mirastan mal kaçırma (Muris Muvazaası) davaları
 • Veraset ilamının alınması işlemleri
 • Tereke tespiti
 • Terekenin yönetilmesi davaları
 • Reddi miras davaları
 • Miras ortaklığının giderilmesi davası
 • Mirastan feragat sözleşmesi
 • Vasiyetname işlemleri

Hukuk Büromuzda tüm bu konular hakkında avukatlık hizmeti verilmektedir.

İLETİŞİM

F. Sultan Mehmet Cad. Akbey Sk. No:6 Kat.3 Kavacık-Beykoz / İstanbul

  Menü