ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ.

Av. Doç. Dr. Ali EKİN

Ali Ekin, avukatlık mesleğine 2007 yılında Konya Barosuna kayıtlı olarak Konya’da başlamıştır. 2008-2013 yılları arası, Selçuk Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi, 2013-2017 yılları arası Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesinde Yrd. Doç.Dr., 2018-2019 yılları arası Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmış, 2019 yılı itibariyle de Doçent ünvanını alarak halen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde çalışmaktadır.

İş Hukuku alanında 2010 yılı itibariyle bilirkişilik yapmış olup, halen “Resmi Bilirkişilik” görevi devam etmektedir. Şuan için Adalet Bakanlığına bağlı “Uzman Arabulucu” sıfatına  sahip, ayrıca “Uluslararası Tahkim ve Sözleşmeler” ile “Konkordato Komiserliği” “TSE Kalite Eğitimi” sertifikalarına sahiptir. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan onaylı eğitmen olup, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinin hukuk eğitimlerini vermektedir.

Ghazaleh Tad

Avukat & Hukuk Danışmanı

Girne Amerikan Üniversitesi’nden LLB (İngiliz Hukuku) Onur derecesi ile Mezun olan Ghazaleh, Hukuk Danışmanı ve Avukattır.

Özellikle KKTC, TR ve BAD de herhangi bir yatırım yapmak isteyen bireylerin, ailelerin, çalışan profesyonellerin ve yabancı yatırımcıların temsiline odaklanmaktadır.

2020 yılında hem KKTC hem de İngiltere’de, bağımlılıktan kurtulma odaklı farkındalık yaratmak ve insan yaşam kalitesi ve eğitime destek vermek amacıyla kurulan ve tescil edilen Medi Vakfı ile, gönüllü olarak çalışıp, hizmet sunmuştur.

her bir müvekkiline olan kişisel taahhüdü, odaklandığı yasal ortamda benzersizdir.

Ghazaleh Tahran doğumlu ve Farsça, İngilizce ve Türkçe bilmektedir. Aynı zamanda bir satranç şampiyonu ve tenis oynamayı çok seviyor.

Ghazaleh Tad

Lawyer & Legal Consultant

With an LLB(Hons), a Common Law degree from Girne American University, Miss Ghazaleh is a Legal Consultant & Lawyer.

She especially focuses on the representation of individuals, families, working professionals and foreign investors whose wants to do any investment in TRNC, TR, UAE.

On 2020, voluntarily, she was working with Medi Foundation which is the first Non-profit organization that was established and registered both in TRNC & the UK with the aim to raise awareness about all kinds of harmful addictions that reduce the quality of human lives and focused on education, prevention, support, and recovery from addiction

Miss Tad’s personal commitment to each and every client is unique in her focused legal landscape.

Ghazaleh was born in Tehran and she is fluent in Persian, English, and Turkish. She is also a chess champion and loves to play tennis.

Menü