SÖZLEŞMELER HUKUKU

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak sözleşmelerin hazırlanması, sözleşmelerin incelenmesi, gerekli ve talep edilen değişikliklerin gerçekleştirilmesi, yabancı gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten sözleşmelerin imzalanması konulardan oluşmaktadır.

Bilindiği gibi Anayasa’nın 48. maddesi uyarınca “sözleşme özgürlüğü” esastır; ancak bu serbesti kişilere sınırsız bir hak bahşetmez. Zira Türk Borçlar Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca “Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür.” Hukukumuzda pek çok sözleşme çeşidi bulunmakta ve buna bağlı olarak da ortaya çıkan uyuşmazlıkların da sayısı bir hayli fazladır. Günümüzde en çok karşılaşılan ve Hukuk Büromuzun da çalışma alanlarını oluşturan çalışma alanları şu şekildedir;

– Acente ve Bayilik Sözleşmeleri

– Distribütörlük Sözleşmeleri

– Franchising Sözleşmeleri

– Marka Devir Sözleşmeleri

– İnşaat Sözleşmeleri

– Know How Sözleşmeleri

– Lisans Sözleşmeleri

– Kira Sözleşmeleri

– Mal-Hizmet Alım Satım Sözleşmeleri

– Joint Venture Sözleşmeleri

– Leasing Sözleşmeleri

– Tedarik ve Fason Sözleşmeleri

– Alacak Borç Yapılandırma Sözleşmeleri

– Gayrimenkul Alım, Satım ve Devir Sözleşmeleri

– Kredi ve Finansman Sözleşmeleri

– Şirket Sermaye Sözleşmesi vb. gibi sözleşmelerin hazırlanması değiştirilmesi, imzalanması, uygulanması, süresi sonunda yenilenmesi veya feshedilmesi gibi sözleşme ile ilgili ihtiyaç duyulacak tüm konular

İLETİŞİM

F. Sultan Mehmet Cad. Akbey Sk. No:6 Kat.3 Kavacık-Beykoz / İstanbul

    Menü