ARABULUCULUK

ARABULUCULUK

“Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil, Konfüçyüs”

Alternatif çözüm yolu olarak nitelendirilen arabuluculuk ile taraflar, aralarındaki uyuşmazlığı bir arabulucu avukat yardımıyla barışçıl bir ortamda görüşerek çözebilirler. Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir. Uyuşmazlıkların çeşitlenmesi, mahkemelerin iş yükünün artması, yargı sürecinin uzun sürmesi, artan yargılama maliyetleri, gizlilikten beklenen fayda, tarafların kendi iradeleri ile aralarındaki uyuşmazlığı uzlaşarak çözebilme olasılıkları arabuluculuk ihtiyacını artırdığı söylenebilir. Kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda taraflar arabulucuya gidebilirler. Tarafların sözleşme konusu yapamayacakları konularda örneğin ceza davalarında, nüfus kaydına ilişkin davalarda veya çocukların velayetine ilişkin davalarda arabuluculuk mümkün değildir. Taraflar arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak ve bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttir. Taraflar arabuluculuk sürecinin sonunda bir anlaşmaya varırlarsa bu anlaşmayı, asıl uyuşmazlık hakkındaki yetki ve görev kurallarına göre belirlenecek olan hukuk mahkemesine ibraz edip, icra edilebilirliğine ilişkin bir şerh verilmesini talep edebileceklerdir. Arabulucu avukatlık hizmetlerimizin bazıları,

 1. İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar
 2. Maddi ve manevi tazminat
 3. Borç ve alacak ilişkisi
 4. Mal rejimi
 5. Nafaka
 6. Kira alacağı
 7. Zarar tazmini
 8. Hisse devri
 9. Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar

İLETİŞİM

F. Sultan Mehmet Cad. Akbey Sk. No:6 Kat.3 Kavacık-Beykoz / İstanbul

  Menü