FİKRİ HAKLAR HUKUKU

FİKRİ HAKLAR HUKUKU

Gerek sınai gerekse bilimsel, edebi ve sanatsal alanlarda yaratıcılık sonucu ortaya çıkan faaliyetlerinden doğan, yaratıcılığını ortaya koyan kimseye yasal birtakım imkanlar sağlamaktadır. Fikri mülkiyet, bireysel ya da kurumsal olarak sahip olunan düşüncelerin bir ürün üzerinde somutlaşmış, ekonomik değer kazanmış şeklidir. Korunabilir fikir ürünleri, biçimlendirilme şekillerine göre; eserler, buluşlar, tasarımlar, markalar, coğrafi işaretler, ticaret unvanları, işletme adları, internet alan adları olarak örneklenebilir.

Telif hakları, eserin meydana getirildiği anda kendiliğinden doğmakta ve buna ilişkin koruma, eserin kamuya sunuluşu ile kendiliğinden sağlanmakta ve bunun için bildirim ya da tescil gibi bir prosedüre ihtiyaç bulunmamasına rağmen Sınai mülkiyet haklarında ise korumanın sağlanması için, ilgili buluşun, tasarımın, markanın vs. tescil ettirilmesi gerekmektedir.

BG Hukuk Bürosu müvekkillerinin fikri mülkiyet hukuku kapsamında haklarının korunmasına yönelik her türlü ihtiyaçlarına cevap vermek üzere Sınai Mülkiyet Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ikincil mevzuatlar kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Başlıca hizmet vermekte olduğumuz konular ise şu şekildedir;

– Marka

– Patent

– Endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması

– Telif hakları

– Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi

– Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisan alma/verme

– Tasarımların korunması ve faydalı model hukuku

– Tescil hakları

– Dvd, cd vb. telif hakkı ile korunan materyallerin ihlali vb. konular

İLETİŞİM

F. Sultan Mehmet Cad. Akbey Sk. No:6 Kat.3 Kavacık-Beykoz / İstanbul

    Menü