İŞ HUKUKU

İŞ HUKUKU

İş, işçi, işveren konularını ele alan ve bu konuda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları düzenlemektedir. İş Hukuku kapsamına giren uyuşmazlıkla iş mahkemelerinde görüşülür.  İş Hukuku, kapsam olarak bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak ikiye ayrılır:

Bireysel İş Hukuku: Genellikle küçük işletmelerde hizmet akdi ile başlayan işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenler. Konuları olarak ücret, hizmet akdi, çalışma koşulları, ek ücretler ikramiye, komisyon, sosyal haklar, işten ayrılma, tazminat gibi konuları kapsar.

Toplu İş Hukuku: Genellikle büyük işletmelerde işçi, işveren tarafından topluluklar şeklinde temsil edildiği (sendika) iş yerlerinde uygulanır. Sendika kurma, sendikaya üyelik toplu sözleşme, sendikanın feshedilmesi, sendikal haklar gibi konuları kapsar.

İş Hukukun kapsamına giren ve Hukuk Büromuz tarafından avukatlık hizmetinin verildiği konular şu şekildedir;

– Kıdem tazminatı davası

– İhbar tazminatı davası

– Fazla mesai ve diğer tüm işçilik alacaklarının tahsili davaları

– İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları

– İşe iade davaları

– Ücret alacaklarının tahsili davaları

İLETİŞİM

F. Sultan Mehmet Cad. Akbey Sk. No:6 Kat.3 Kavacık-Beykoz / İstanbul

    Menü