TİCARET HUKUKU - ŞİRKETLER HUKUKU

TİCARET HUKUKU

İşletmelerin ve bireylerin arasındaki ticari ilişkileri düzenleyici bir rol üstlenmektedir.

BG Hukuk Bürosu Türk Ticaret Kanunu kapsamında, yerli ve yabancı müvekkillerin talebi doğrultusunda günlük ticari işlem konularında, şirket açılışlarının gerçekleştirilmesi ve tescili, ticaret adı ve işletme unvanı tescili işlemlerinin yürütülmesi, genel kurul ve yönetim kurullarının toplanmasına ilişkin prosedürün yerine getirilmesi, distribütörlük, franchise, bayilik, yönetim ve üst düzey yönetici sözleşmeleri şeklinde her türlü ticari sözleşmelerin müzakere edilmesi ve hazırlanması, rekabet hukuku kurallarına uyum sürecinde konuyla ilgili bildirimlerin hazırlanması ve Rekabet Kurumu’na sunulması konusunda ve daha birçok konuda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

ŞİRKETLER HUKUKU

Ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devir edilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair normları ihtiva eden ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır.

Ticaret ve Şirketler Hukuku ile ilgili olarak Hukuk Büromuzda verilen hizmetler şu şekildedir;

  • Türkiye’de şirket kuruluşu işlemleri, yabancı veya yerli şirketlerin Türkiye’de şube ve/veya irtibat bürosu kuruluşlarının gerçekleştirilmesi
  • İş ortaklığı (Joint Venture) ve konsorsiyum sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi
  • Proje finansmanı ve teminatlar
  • Şirketlerin kurumsal işleyişine ilişkin danışmanlık verilmesi, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, şirket yönetim kurulu kararlarının, imza sirkülerinin ve benzeri kurumsal dokümanların hazırlanması; sermaye artışı veya azalışı işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, şirket genel kurullarının organize edilmesi
  • İhtiyaca ve projeye uygun spesifik sözleşmelerin (proje geliştirme sözleşmeleri, niyet mektupları, şarta bağlı komisyon sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, münhasırlık anlaşmaları ve ön anlaşmaların) hazırlanması ve müzakeresi
  • Birleşme ve devralama anlaşmalarının yapılması, durum tespit (due diligence) çalışmalarının yapılması ve durum tespit raporlarının hazırlanması, birleşme ve devralmalar ile ilgili her türlü belgenin hazırlanması
  • Hisse devir sözleşmelerinin, hissedarlar (pay sahipleri) sözleşmelerinin, oy sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi
  • Şirket yöneticilerinin (müdürler ve yönetim kurulu üyeleri) cezai ve hukuki sorumluluğu, işçi-işveren ilişkileri ve şirket varlıklarının devri konularına ilişkin olarak Şirket yöneticilerine hukuki tavsiyeler verilmesi
  • Uluslararası işlem ve muamelelerin yapılması hususunda hukuki danışmanlık verilmesi
  • Konkordato, yeniden yapılandırma konularında hukuki destek verilmesi ve şirket tasfiyesi işlemlerinin yapılması
  • Şirketlere kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusunda hukuki destek hizmetlerinin verilmesi
  • Üretim, Lisans, kiralama, faktoring, franchising, acente ve distribütörlük anlaşmaları dâhil olmak üzere her türlü ticari sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması
  • Haksız rekabet davaları

İLETİŞİM

F. Sultan Mehmet Cad. Akbey Sk. No:6 Kat.3 Kavacık-Beykoz / İstanbul

  Menü