İCRA ve İFLAS HUKUKU

İCRA VE İFLAS HUKUKU

2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nda düzenlenmiş olan, alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkânı sağlayan bir hukuk dalıdır. İcra ve İflas Hukuku kapsamında bulunan ve Hukuk Büromuz tarafından avukatlık hizmeti verilen konular şu şekildedir;

 • Her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi
 • Haciz işlemleri
 • Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi
 • Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi
 • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması
 • İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi
 • Tasarrufun iptali davaları
 • İcra Ceza davaları
 • İcra Mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar
 • İhalenin feshi davaları
 • İhtiyati haciz davası
 • İyileştirme projesinin düzenlenmesi, denetlenmesi
 • Kambiyo senetlerinin düzenlenmesi
 • Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi ve denetlenmesi
 • Mahcuz malların satış işlemleri
 • Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi

İLETİŞİM

F. Sultan Mehmet Cad. Akbey Sk. No:6 Kat.3 Kavacık-Beykoz / İstanbul

  Menü