BİLİŞİM HUKUKU

BİLİŞİM HUKUKU

Bilginin özellikle elektronik ve teknolojik araçlar aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde toplanması, saklanması, işlenmesi ve nakledilmesi ile bu konulardan doğabilecek ihtilafları konu alan hukuk dalıdır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık sanal alanların da hukuki düzenlemelere ihtiyacı bulunmaktadır. Son yıllarda bilişim alanına yönelik olarak ulusal ve uluslararası çok sayıda hukuki düzenlenme yapılmıştır. BG Hukuk Bürosu olarak bilişim alanı ile ilgili oluşabilecek suçlarda ve boşanma, tazminat, alacak ve diğer ticari davalar ile özel hayat ilişkilerinin internet üzerinden yaşanan olayları da kapsaması nedeniyle özel hukuk davalarında müvekkillerimizi temsil etmekteyiz. Bilişim hukuku kendi içerisinde birçok suçu bulundurmaktadır. Fakat en sık karşılaşılan suçları belirtecek olursak;

– Bilişim sistemlerine girme suçu

– Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme ya da değiştirme

– Banka ya da kredi kartlarının kötüye kullanılması

– Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

– Lisanslama, fikri mülkiyet haklarının korunması, kayıt ve tescil kapsamı işlemleri

– Elektronik sözleşmelerde doğan suçlar

– Bilgisayar programlarının haksız olarak kullanılmasından oluşan suçlar

– İnternet, sosyal medya ve mesaj yolu ile; tehdit, şantaj, hakaret vb. suçlar

– Sahte evrak hazırlama

– Yasa dışı bahis siteleri

– Teknolojik aletler kullanarak özel hayata saldırı (Dinleme, takip, izleme vb.)

İLETİŞİM

F. Sultan Mehmet Cad. Akbey Sk. No:6 Kat.3 Kavacık-Beykoz / İstanbul

    Menü