YABANCI YATIRIMLAR

YABANCI YATIRIMLAR

BG Hukuk bürosu olarak 10 yılı aşkın süredir yatırım mevzuatının temelini oluşturan; 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat kapsamında, yatırım yapacak şirketlerin hukuki süreçlerinde yol göstermekteyiz. Yatırım sürecinin ilk aşamasından başarıyla bitmesine kadar hukuki misyonumuzun ışığı altında yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi olan müvekkillerimize güvenli bir ilişki sunmaktayız.

Bu süreçte büromuz Türkiye’deki yabancı yatırımcıların ve yurtdışındaki Türk yatırımcıların yatırımlarının hukuki yollarla korunması için gerekli tedbirleri alma, yatırımın hedefi konumundaki şirket ve taşınmazların mevcut finansal ve hukuki durumunun incelenmesi, yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye’de şirket kurma, faaliyet gösterdikleri pazara ilişkin Türkiye’deki mevzuat ve uygulama ile uyumlarını gerçekleştirme, gerekli ruhsat ve izinleri alma, faaliyet alanları ile ilgili hukuki gelişmelerde ve her türlü işlemde müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İLETİŞİM

F. Sultan Mehmet Cad. Akbey Sk. No:6 Kat.3 Kavacık-Beykoz / İstanbul

    Menü