7242 Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun İle Başlıca Meydana Gelen Değişiklikler (Yeni İnfaz Rejimi)

Yorum yapılmamış

7242 CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN İLE BAŞLICA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

14.04.2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (“Kanun”) kabul edilmiş ve 15.04.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

1. İnfaz Hakimliklerine İlişkin Düzenlemeler Hangi Tarihte Yürürlüğe Girecektir?

Kanun’un 7. maddesi ile infaz hakimliğine verilen yeni görev ve yetkiler 01.09.2020 tarihinden itibaren uygulanacak, bu tarihe kadar halihazırdaki mevcut hükümlerin uygulanması devam edecektir. Öte yandan; 

⦁ İnfaz hakimliğinin onayına tabi olan işlemlere itiraz usulüne ilişkin hükümler, 

⦁ Açık ceza evlerindeki hükümlerinin kapalı ceza evine gönderilmesine ilişkin hükümler,

⦁ Disiplin cezalarının infazına dair bir kısım usuli hükümler, 

⦁ Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına ilişkin hükümler ve 

⦁ Özel infaz usullerine ilişkin hükümler ise 

Kanun’un yayımlandığı tarih olan 15.04.2020’den itibaren uygulanacaktır.

Denetimli serbestlik tedbiri ancak hükümlünün talebi halinde uygulanabilir. Denetimli serbestlik yasası, kendiliğinden uygulanabilen bir yasa değildir. Hükümlü cezaevindeyken denetimli serbestlik yasasından yararlanmak istediğini beyan ederek talepte bulunursa gerekli işlemler başlar. Hükümlü, denetimli serbestlikten yararlanma talebini İnfaz Hakimliği’ne bildirdiğinde, İnfaz Hakimliği bu taleple ilgili en kısa sürede karar vermek zorundadır.

2. Süreli hapis cezalarında koşullu salıverilme için cezanın ne kadarının infaz edilmesi gerekmektedir?

30.03.2020 tarihinden önce işlenen suçlar açısından ayrı bir denetimli serbestlik ve infaz sisteminin uygulanması kanunlaştırılmıştır. Buna göre Geçici 6. maddeyle 30.03.2020 tarihinden önce işlenen suçlar bakımından şu düzenlemeler getirilmiştir:

  • Denetimli serbestlik süresi 3 yıl olarak uygulanacaktır.
  • Bazı süreli hapis cezalarına mahkûm olanlar cezalarının 1/2’sini infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanacaktır.

Yukarıdaki her iki düzenleme 30.03.2020 tarihinden önce işlenen suçlar açısından uygulanacaktır. 30.03.2020 tarihinden sonra işlenen suçlarda yukarıda açıkladığımız düzenleme değil, 5275 sayılı 105/A maddesinde yer alan infaz düzenlemesi geçerli olacaktır. Hemen belirtmek gerekir ki, suçun 30.03.2020 tarihinden önce işlenmiş olması yeterlidir, mahkûmiyet daha sonraki bir tarihte gerçekleşse bile, hükümlü Geçici 6. maddedeki denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanabilecektir.

Örneğin, yeni infaz düzenlemesiyle 6 yıl veya altında hapis cezası alan bir hükümlü doğrudan tahliye olma hakkı kazanacaktır.

İşbu 3 yıllık genel kural, 0-6 yaş aralığında çocuğu olan hükümlüler için 4 yıl ve ağır hastalık, engellilik ve yaşlılık sebebiyle hayatını tek başına sürdüremeyen 65 yaş üstü hükümlüler lehine herhangi bir süre sınırı konulmaksızın genişletilmiştir.

Ayrıca hükümlülerden;

7 yıl hapis cezası alanlar 6 ay

8 yıl hapis cezası alanlar 1 yıl

9 yıl hapis cezası alanlar 1 yıl  6 ay cezaevinde kaldıkları takdirde tahliye olma hakkı kazanırlar.

3. AF YASASI KİMLERİ KAPSAMIYOR

  1. KASTEN ÖLDÜRME
  2. CİNSEL SUÇLAR
  3. KADINA KARŞI ŞİDDET
  4. UYUŞTURUCU İMAL VE TİCARETİ
  5. TERÖR SUÇLARI
  6. DEVLETİN GÜVENLİĞİNE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

Buna göre, ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süreler yeniden belirlendi.

Koşullu salıverilme oranı 2/3’ten yarıya, mükerrirler ve örgütlü suçlar bakımından infaz oranı 3/4’ten 2/3’e indirildi.

Uyuşturucu ticareti ve cinsel istismar suçlarıyla, terör suçlarının 3/4 olan koşullu salıverilme oranları aynen muhafaza edildi. Bu suçların çocuklar tarafından işlenmesi halinde 2/3 olan koşullu salıverilme oranı değişmedi.

Kasten öldürme, yüzün sürekli değişikliğine sebebiyet veren kasten yaralama suçu, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar ve devlet sırlarına karşı suçlar ile işkence ve eziyet suçları bakımından herhangi bir indirim yapılmadı.

Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkumun kurumdaki infaz süresini iyi halli olarak geçirmesi gerekecek. Düzenlemeyle, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar yirmi dört yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkum edilmiş olanlar cezalarının yarısını infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.

4. Koşullu salıverilme kararını hangi mahkeme verecektir?

Değişiklikle hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında ceza infaz kurumu idaresi tarafından gerekçeli rapor hazırlanacaktır. Bu rapor infaz işlemlerinin yapıldığı yer infaz hâkimliğince incelenecektir. İnfaz hâkimi, bu raporu uygun bulursa hükümlünün koşullu salıverilmesine dosya üzerinden karar verecek, raporu uygun bulmadığı takdirde gerekçesini kararında gösterecektir. Bu kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilmesi de mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

Menü