Sosyal medya üzerinden yaygın olarak işlenen suçlar

Yorum yapılmamış

İnternet bağlantısının gerçekleşmesi ile birlikte sosyal medya denilen yeni bir mecra ortaya çıkmıştır. Günümüzde geleneksel medya ile kıyaslandığında çok daha yaygın kullanılan bir hale geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

İnternet bağlantısının gerçekleşmesi ile birlikte sosyal medya denilen yeni bir mecra ortaya çıkmıştır. Günümüzde geleneksel medya ile kıyaslandığında çok daha yaygın kullanılan bir hale geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Bireysel ve kitlesel olarak kişilerin özgürce fikirlerini beyan edebileceği, birbiri ile daha rahat iletişime geçebileceği ve eklenmekte olan farklı konseptlerle gelişmeye devam eden sosyal medya ağı platformu, sağladığı bu avantajların yanında birtakım problemleri de beraberinde getirmiştir.

Kişiler, hak ve özgürlüklerini kullanırken bazı objektif ve sübjektif sınırlamalara uymak zorundadırlar. Çokça kullanılan bir tabire göre; “kişilerin özgürlükleri, bir başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter.” Aynı kural sosyal medya bakımından da geçerli olup gerçek dünyanın birçok kuralı, daha soyut bir alan olan sosyal medyada da geçerli olacaktır.

Bir başka deyişle; kişiler sosyal medyada bazen gerçek kimlikleri ile bazen farklı bir kimlikle veya anonim olarak kullandıkları profillerinde başkalarının haklarını ihlal etmedikleri sürece hür ve özgürdürler. Ancak ihlalin başladığı noktada hukuk dünyası bakımından birtakım sonuçlar ve buna bağlı olarak yaptırımlar da ortaya çıkacaktır.

İlk kategoride bilişim alanında işlenen suçlar (bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması) yer alırken ikinci kategoride ise bilişim vasıtası yoluyla işlenen diğer suçlar (hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal, hırsızlık, dolandırıcılık) yer almaktadır.

Ceza muhakemesinde suçun öğrenilmesi yolları; şikâyet, ihbar ve resen öğrenmedir. Hukukumuzda resen soruşturma ve kovuşturma ilkesi esas olup, bununla birlikte bazı suçlar bakımından bu suçtan zarar görenin müracaatı, şikâyeti aranmıştır.
Söz konusu suç, takibi şikâyete bağlı bir suç ise; Savcılık Makamının bu eylem hakkında soruşturma başlatabilmesi için suçun mağdurunun Savcılık Makamına suç duyurusunda bulunması ya da Emniyet Birimlerine konuyla ilgili olarak müracaat etmesi gerekmektedir.

Takibi şikâyete bağlı olmayan bir suç söz konusu ise; Savcılık Makamının yasalar kapsamında suç teşkil eden eylemi res’en öğrenmesi ya da bu suç ile alakalı kendisine ihbar gelmesi halinde; soruşturma başlatabilir.

Hızla gelişen ve değişen dünyamızda bu bağlamda oluşan ve oluşabilecek hak ihlallerine karşı hakkaniyete uygun çözümler için konuya ilişkin mevzuatında bu değişime ayak uydurabilmesi adaletin tecellisi bakımından büyük önem arz etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

Menü