Çocuk kitaplarındaki gizli tehlikeye dikkat!

Yorum yapılmamış

Okul öncesi ve okula başlangıç dönemi, çocuğun fiziken ve ruhen tüm gelişim alanlarının hızlı bir değişim ve gelişim geçirdiği yılları kapsamaktadır. Çocukların bu dönemdeki öğrenmeye ilişkin istekleri ileriki dönemlerdeki becerilerine bir temel oluştumaktadır. Bu anlamda çocuk statüsüne giren yaşlar gelişimin bir nevi dönüm noktasını oluşturmaktadır.

Okul öncesi ve okula başlangıç dönemi, çocuğun fiziken ve ruhen tüm gelişim alanlarının hızlı bir değişim ve gelişim geçirdiği yılları kapsamaktadır. Çocukların bu dönemdeki öğrenmeye ilişkin istekleri ileriki dönemlerdeki becerilerine bir temel oluştumaktadır. Bu anlamda çocuk statüsüne giren yaşlar gelişimin bir nevi dönüm noktasını oluşturmaktadır.

Yaşamın ilk yıllarında alınan eğitim ve deneyimler çocuğun gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Aynı zamanda zihinsel gelişimle paralellik gösteren dil gelişimi de çocukların becerilerini geliştirmek adına önemli bir yer teşkil etmektedir.

Özellikle okul öncesi dönemlerde çocuğun gelişimini ve özgüvenini sağlamak amacıyla dil gelişiminin üzerinde durulmalı, iletişim becerileri geliştirilmeye çalışılmalı, kendini rahatça ifade edebileceği bir ortam sağlanmalı ve sözcük dağarcığını geliştirecek araçlar temin edilmelidir. Bu hususta, çocuğun bilişsel açıdan yeteneklerini olumlu şekilde geliştirecek, hayal gücünü zenginleştirecek, okuma hevesi sağlayacak, çevresiyle verimli iletişimler sağlamasına yardımcı olacak masal kitaplarının yeri çok önemlidir.

Çocukların erken yaşlardan itibaren yaşlarına uygun nitelikli yazınsal ve görsel metinlerle karşılaşması, toplumsal ilişkilere yönelik fikir edinmelerini sağlamaktadır. Bu nedenle toplumsal yapı, ilişkiler gibi önemli hususlar konusunda farkındalık yaratacak içeriklerde iletişim biçimlerinin özenle seçilmesi gerekmektedir.

Çocukların, Milli Eğitim Temel Yasası’nda da belirtilen, dengeli ve sağlıklı bireyler olmasında, insan haklarına saygılı ve yaratıcı kişiler olarak yetişmelerinin, sanatsal iletilerin sağlayacağı duygu ve düşünce bilinçlenmesinin önemli bir payı vardır.
Ancak günümüzde, özellikle son zamanlarda kamuoyunun da dikkatini çeken çocuk kitapları çıkarılmakta, kitapların içerikleri ise; çocukların gelişimini tamamen olumsuz etkileyecek ve telafisi güç psikolojik travmalar bırakacak niteliktedir.

Ülkemizde, çoğunlukla çocukların doğasına, gelişim özelliklerine uygunluk teşkil etmeyen metinler ve yayınlara karşı yeterli önem verilmemekle birlikte, değerlendirme dışında bırakılmaktadır. Bu nedenle birçok çocuk içerik açısından duygusal olarak örselenmelerine sebebiyet verecek içerikleri ne yazık ki okumak durumunda kalmaktadır.

Özellikle, şiddet yanlısı karakterlerin kahraman ilan edildiği, fabl adı altında hayvanların cinsel istismara uğradığı, cinsiyet eşitsizliğini konu alan, kadınların ikinci sınıf insan muamelesine maruz kaldığı kitaplar, gelişim çağındaki çocuklarda ruhsal sorunlara neden olabilecek ve daha kötüsü okuduklarından yola çıkarak yazılanları normalleştirebileceklerdir.

Çocuk, okuma eylemini tamamladığında, şiddetin ne denli yanlış bir eylem olduğunun ve hiçbir şekilde çözüm yöntemi olmadığının farkına bilinçli şekilde varabilmedir. Yine aynı şekilde toplumsal ilişkilerin ahlaki düzen çerçevesinde kurulması gerektiğinin çıkarımını yapabilmelidir. Aksi halde kitaplarda yer alan yanlışlar çocuğun cinsel gelişimini, psikolojisini derinden etkileyecek ve telafisi mümkün olmayan neticelerle sonuçlanacaktır. Bu durum sonraki yaşlarında çevresi tarafından yargılanacak ve hatta çocuğun dışlanmasına ve neticesinde yanlışlar yapmasına sebep olacaktır.

Çocukların gelişimi açısından büyük önem arzeden bu yaşlarda fiziken ve ruhen sömürülmelerine engel olmak, yaşıtları gibi büyümelerini sağlamak, psikolojik ve sosyolojik travmalarının önüne geçmek ve çocuklarımızın istikbalini güvence altına almak en büyük gayemizdir.

Bu durumun önüne geçebilmek adına çocukların benimseyecekleri, özdeşim kurabilecekleri kitap karakterlerinin betimlemesi yapılırken çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimleri ön planda tutularak yapılmalı, absürd düşüncelerden kaçınılmalı ve ahlaklı, demokratik ve çağdaş insan özellikleri ön plana çıkarılmalıdır. Yazılan müstehcen, şiddete teşvik eden, cinsiyet ayrımcılığı yapan kitaplar ise ivedilikle toplatılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

Menü