Çocuk istismarına sessiz kalmayın!

Yorum yapılmamış

Çocuk, KKTC’nin de imzalayıp kabul ettiği BM Çocuk Hakları sözleşmesine göre; 18 yaşını doldurmamış her bireydir.

Çocuk, KKTC’nin de imzalayıp kabul ettiği BM Çocuk Hakları sözleşmesine göre; 18 yaşını doldurmamış her bireydir. Çocukların haklarının korunması, üstün yararının sağlanması için devlet ve toplum olarak görevlerimiz bulunmaktadır. Çocuğun uğradığı her türlü ihmal ve istismarın engellenmesi adına devlet ve toplum üstüne düşen görevleri yerine getirmekle sorumludur.
Devletler; çocuğa vatandaşlık ve isim alma, ana-babasını bilme, ücretsiz sağlık ve eğitim imkanı sunma, çocuğun sosyal ve kültürel hayatta yer edinmesi ve kendini geliştirebilmesi için gerekli imkanları sunma, çocuğun ihmal ve istismar edildiği yerde, koruma, bakım ve gözetimini üstlenme, çocukların hak arama mücadelelerinde ücretsiz hukuki destek sağlama gibi bir çok alanda sorumludur.
Toplum ise; devletin sunduğu imkanların takibini yapma, çocuğun hızlı ve etkin bir biçimde bu imkanlardan yararlanmasını sağlamalı, çocukların doğuştan elde ettikleri hakları kullanabilmesi için devletten talep ederek, devletlerin politikalarını yönlendirmelidir. Toplumdaki her birey istismar edilen çocukların haklarını aramalıdır. Çocuk istismarı ancak, toplumdaki her birey ‘DUR’ dediğinde ve buna sessiz kalmadığında son bulacaktır. Konu çocuk istismarı olduğunda; istismar mağduru çocuğu tanıyıp tanımadığına bakmaksızın yetkili mercilere bildirilmelidir.
İstismar mağduru çocukların en fazla aile içinden bir kişi veya tanıdıkları kişiler tarafından istismar edildiği bilinmektedir. Toplum bu yüzden her çocuğu sahiplenmeli ve korumalıdır. İstismar mağduru çocuklar, istismarcının ekseninden bir kaçış yolu bulduğu an da en güvendikleri insanlara mutlaka bir çağrıda bulunacaktır. Bu bazen bir anne bir öğretmen veya bir arkadaşı olabilir. Çocukların işaret ettikleri kişiler çocuk için gerekli koruyucu önlemler alındıktan sonra ivedilikle şikayet edilmelidir. Hiç kimse için ‘o öyle biri değil, o yapmaz’ denmemeli. Nitekim Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği UCİM’in müdahil olduğu davaların çoğunda failler dıştan bakıldığında çok iyi görünen, toplum tarafından kabul gören insanlardı. Ancak çocukların sesi olan UCİM üstlendiği davalarda bizlere gösterdi ki, bir baba, bir imam, bir akademisyen bir doktor ve bir okul müdürü bile çocuklarımızı istismar etmekteydi.
Çocuklar uğradıkları şiddetin, istismarın hukuki boyutunu belki anlayamayabilir ama mutlaka bir şekilde ifade ederler. Çocuklar sizin onu duymanızı bekler, susmazlar. Kendilerine uygun bir dil seçer ve yaşadıklarını size anlatmaya çalışırlar. Çocuklar kendilerini hırçınlıklarıyla, oyunlarıyla, sessizlikleriyle bile ifade ederler. Siz yeter ki duymak isteyin.
İstismar olayıyla karşılaşıldığında çocuğun beyanının esas alındığı bilinmelidir. Hiç kimseye delil bulma sorumluluğu yüklenmemiştir. Delil arama işlemi savcılık makamının görevidir. Bizler toplum olarak sadece suçu bildirme yükümlülüğüne tabiyiz.
İstismara uğrayan bir çocuk fark ettiğinizde, bunu yetkili mercilere bildirmemenin suç olduğunu unutulmamalıdır. Bildirimde bulunmayan kişiler için cezai yaptırımları bulunmaktadır. Eğer mağdur çocuk 15 yaşını doldurmamış bir bireyse, bu ceza yarı oranında arttırılmaktadır. Suçu bildirmeyen kişi, bu suçu göreviyle bağlantılı biçimde öğrenen kamu personeli öğretmen, sağlık çalışanı sosyal hizmet uzmanı ise; bu suç yarı oranında daha arttırılır. Eğer suçu bildirilmeyen kişi adli kolluk görevlisi ise yarı oranında daha arttırılır.
Bu yüzden bir istismar olayıyla karşılaşıldığında ilk 72 saatin delillerin kaybolmaması için çok önemli olduğu ve çocuğun beyanın yeterli olduğu unutulmamalı, Polis 155 veya ALO 183 hatlarına şikayette bulunulmalı, çocuğun kişisel bakımı yaptırılmadan kıyafetleri poşetlenerek ilgililere teslim edilmeli, çocuğun ifadesinin çocuk alanında uzman bir pedegog eşliğinde alınması sağlanmalı. Çocuğun kişisel bilgileri kesinlikle sosyal medyadan ve medyadan gizlenmelidir.
Çocukların sesi olan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği UCİM’e de internet sitesinden ihbarda bulunabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

Menü