Çocuk istismarı ve suça sürüklenen çocuklar…

Çocuk İstismarı ve suça karışan çocukların sayısının artması tüm ülkelerin başlıca problemleri haline gelmiştir.

Çocuk İstismarı ve suça karışan çocukların sayısının artması tüm ülkelerin başlıca problemleri haline gelmiştir. Ne yazık ki bu durumun önüne geçmek adına, ülkelerin uygulamış olduğu politikaların yetersiz olması veyahut etkin bir şekilde uygulanamaması, ülkelerin ve dünyanın temel sorunu olmaya devam edeceği gerçeğini yüzümüze çarpıyor. Dolayısıyla, uluslararası çapta önlemler alınmasının yanı sıra, bu konuya ilişkin tüm dünyada azami ölçüde özen gösterilmesi zaruri olmuştur.

Bu yönde atılan adımların başında KKTC’de Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun (UMK), 4-6 Yaş Grubu Çocuk / Ebeveyn ve Okul Öncesi Öğretmenleri Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Projesi gelmektedir.

Projenin amaçları arasında; 4-6 yaş dönemindeki çocukların, ebeveynlerinin ve okul öncesi öğretmenlerinin, çocuk istismarına yönelik algılarının incelenmesi ve proje sonunda 4-6 yaş grubunda olan çocuklara yönelik planlanmış yaratıcı drama tekniklerinin uygulanması, okul öncesi öğretmenlerine ve ebeveynlere yönelik yapılacak psiko-eğitim ile istismarı fark etme ve önleme ile farkındalık düzeylerini artırmak, yer almaktadır.

Bu projeyle, çocuklara, ebeveynlerine ve okul öncesi öğretmenlerine verilecek eğitimlerle, çocuklara yönelik cinsel istismarın tespit edilmesi ve önlenmesini sağlayabilmenin yanı sıra, ülkede eğitim veren akademisyenlerin de desteğinin alınması, projenin bilimsel temellerle ilerlemek suretiyle evrensel bir boyut kazanabilmesi adına umut vermektedir.

Unutulmamalıdır ki, çocuklar bir toplumun mihenk taşlarıdır ve bir toplumun kalitesi, demokrasi ülkesi olup olmadığı çocuklara verilen değer ile ölçülür. Dolayısıyla çocuklarımızı korumalı ve onların haklarını ihlal edebilecek her türlü saldırıyı bertaraf edecek mekanizmalar kurmalı ve buna yönelik politikalar izlemeliyiz.

Bir başka önemli unsur da suça sürüklenen çocuklardır. Çocukların suça itilmesinde birçok neden olabilir ancak, bu nedenlerin en başında, aile içinde şiddet görme, aile bireyleri arasında madde bağımlılığı bulunan kişilerin olması, maddi sıkıntılar gibi nedenler gelmektedir.

Bu şartlar altında yaşayan çocukların sayısı oldukça fazladır ve maalesef bu şartlar çocukları suça itebilmektedir. Dolayısıyla, bu şartların çocuklar üzerinde yaratabileceği olumsuz etkileri azaltmalı, mümkünse ortadan kaldırmalı ve ülkelerde bulunan ilgili tüm kurum ve kuruluşların teşkilatlanmasıyla birlikte çocukların sağlıklı bir birey olarak yetiştirilmesi sağlanmalıdır.
Bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, toplumumuzun kanayan yarası haline gelen çocuk istismarı ile ilgili farkındalık yaratmak ve toplumun her kesimine hitap edebilme gayesiyle ortaya çıkardığımız ve en nihayetinde bu durumun önüne geçebilmek adına faydalı olacağına inandığımız “Soru ve Cevaplarla Çocuk İstismarı Rehberi” adlı kitap tarafımızca kaleme alınmış ve pazartesi itibariyle satışa çıkmış bulunmaktadır.

Kitap, soru cevap formatında hazırlanmış olup, bu konuda yol gösterici mahiyettedir. Aynı zamanda, çocuk istismarının temel nedenlerini ve konuya ilişkin rasyonel çözüm önerilerini içermekte ve konunun istatiksel verilerle ciddiyetini gözler önüne sermektedir.

Kitabın satışından elde edilen gelirler ise, SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği’nin bağış hesaplarına gönderilecektir. Bu durumda, kitabı okuyan büyük-küçük herkes bu konuda bilinçlenecek ve satışlarla birlikte yollanacak bağış, SMA hastası çocuklarımıza umut ışığı olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

Menü